Dieren in nood verdienen een vrijwilliger!

Stichting DierenLot zet zich in voor hulpbehoevende, in de steek gelaten of mishandelde dieren. Dit doen wij door het ondersteunen van ruim 300 dierenhulporganisaties verspreid door het hele land. Hiervan zijn ruim 100 dierenambulanceorganisaties. Er zijn duizenden vrijwilligers die zich 24/7 inzetten voor alle dieren in nood.

Dierennoodhulp

Veel onderdelen van dierennoodhulp worden niet vergoed door gemeenten. Een voorbeeld hiervan is het in het wild levende dier. Gemeenten hebben hiervoor geen wettelijke bewaarplicht en zullen al snel de keuze maken voor deze dieren dus ook geen vervoer of opvang te betalen. Steeds meer gemeenten besteden dierennoodhulp uit als totaalpakket uit waarbij helaas de aandacht voor dieren steeds meer uit het oog wordt verloren. Natuurlijk lijkt het op korte termijn gemakkelijk voor gemeenten om met 1 grote regionale organisatie zakelijke afspraken te maken, maar vrijwilligers en dieren zijn van deze ontwikkeling de dupe.

Het gevolg is dat dieren waarvoor niet betaald wordt, grote kans lopen niet geholpen te worden en aan hun lot worden overgelaten. Vrijwilligers mogen deze dieren niet meer helpen, omdat ze geen geld opleveren. Deze harde verzakelijking zorgt bij veel vrijwilligers voor vervreemding van de hulporganisatie, omdat dit dwars in gaat tegen de passie die de vrijwilligers voelen voor dieren en hun werk voor dieren in nood. Ieder dier in nood verdient hulp, daarbij moet het dier voorop staan, niet de financiën.

Door centralisering van dierenhulp wordt ook nog eens de band met de lokale vrijwilliger doorgesneden. Veel vrijwilligers die met hart en ziel bereid zijn om zich in te zetten voor dieren in nood, kunnen eenvoudigweg niet meer komen op de nieuwe locatie, omdat die zich niet in de buurt van openbaar vervoer bevindt en de vrijwilligers zelf meestal geen eigen vervoer hebben. Professionalisering en verzakelijking van non-profitorganisaties voor dierenhulp mag dus gerust gezien worden als een bedreiging van de inzet vanuit de burgermaatschappij. En niet te vergeten een bedreiging voor veel werk(ervarings)plekken voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Lokale dierenhulporganisaties

Kleine(re) lokale dierenhulporganisaties zetten alle zeilen bij om het ontstane gat in de dierenhulpverlening op te vullen. Nieuwe organisaties ontstaan en geven tegengas aan de korte termijn keuzes van gemeenten, hierbij geholpen door de vrijwilligers die voor alle dieren in actie komen. Hierdoor wordt de versnippering alleen maar groter en wordt uiteindelijk dierenhulp alleen maar duurder, omdat het steeds moeilijker wordt om overal voldoende vrijwilligers in te zetten.

Veel van deze kleine, (nieuwe) organisaties vragen steun aan bij Stichting DierenLot . Wij helpen deze organisaties, omdat wij – net als deze vrijwilligers – de stellige overtuiging hebben dat elk dier recht heeft op hulp. Wij kunnen dat niet alleen, ook gemeenten hebben een belangrijke rol te vervullen om vrijwilligers én de dierenhulporganisaties lokaal te ondersteunen, omdat het merendeel van het vrijwilligerswerk plaatsvindt binnen de lokale context, in het samenspel tussen de vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties, lokale instellingen, bedrijven en de lokale overheid. Maar gemeenten maken helaas juist steeds vaker een terugtrekkende beweging, daar waar het gaat om deze ondersteuning. Een zorgelijke ontwikkeling, waar wij graag samen met gemeenten een eind aan maken.

Plaats een reactie