Maak het vrijwilligers makkelijker

Duizenden vrijwilligers verzorgen de lunchpauze van basisschoolkinderen. Op schooldagen zijn er landelijk vele duizenden vrijwilligers die de lunchpauze begeleiden van basisschoolkinderen in Nederland. Van de +/- 6.900 basisscholen in Nederland met gezamenlijk rond de 1,5 miljoen leerlingen maken er veel scholen en gebruik van vrijwilligers om hun leerlingen pedagogisch verantwoord te laten “overblijven”.

De meeste organisaties proberen voor deze lunchpauze 1 vrijwilliger te plaatsen op 15 kinderen. Afhankelijk van de schooltijden, het sociale netwerk of werktijden van ouders/verzorgers, maakt gemiddeld de helft van de basisschoolkinderen gebruikt van de Tussenschoolse opvang onder begeleiding van deze vrijwilligers.

U hoeft geen rekenwonder te zijn om de berekenen dat dit een zeer grote doelgroep vrijwilligers betreft, een groep die ik het liefst benoem als Tussenschoolse opvang medewerkers.Volgens de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) moet 50% van diegene die met het toezicht belast zijn een scholing hebben gevolgd op het gebied van “overblijven” en alle medewerkers een recente Verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen. Het doel van deze Wetgeving is het bieden van een prettige, veilige en pedagogisch verantwoorde middagpauze aan kinderen, waardoor deze kinderen in staat zijn om de leertijd na de middagpauze zo optimaal mogelijk in te vullen.

Genoemde criteria in de WPO juich ik toe, maar het geeft wel aan dat werken met kinderen om een serieuze tijdsinvestering vraagt. Los van de verplichte scholing is het ook een flinke inbreuk op de overige dagbesteding van deze vrijwilligers. Het is immers altijd midden op de dag dat deze vrijwilligers alles uit handen laten vallen om te vertrekken naar “hun basisschool” om pas enkele uren later weer huiswaarts te keren. Vaak betreft het toch een onderbreking van meer dan 2 uur voor alle dagelijkse werkzaamheden, scholing en teamoverleg. Een zeer verantwoordelijk taak, het gaat immers om het zorgdragen voor basisschoolkinderen, een kwetsbare groep.

Zolang ik mij kan herinneren is deze groep vertegenwoordigd door vrijwilligers, die voor hun inzet al dan niet een kleine vrijwilligersvergoeding ontvangen. Toch wordt het ook deze groep niet makkelijk gemaakt. Er is veel onduidelijkheid over de belastingwet, regelgeving van het UWV en de (helaas voor deze doelgroep geen gratis) VOG. Nieuwe wetgevingen, zoals de participatiewet en de verplichting tot de ANBI of SBBI status, zorgen voor veel struikelblokken.

Ondanks het feit dat deze werkzaamheden als sinds heugenis gedaan zijn door vrijwilligers voor deze niet commerciële onderwijsinstellingen en hier geen betaalde banen aan verloren zijn gegaan, blijft het UWV vasthouden aan de statusverplichting voor nieuwe vrijwilligers met een WW uitkering.

Bovenstaande onzekerheden zorgen ervoor dan sommige gemotiveerde vrijwilligers bedanken voor dit vrijwilligerswerk. En dit terwijl het al niet makkelijk is om hier geschikte kandidaten voor te vinden en te behouden, gezien het tijdstip en de intensiviteit van de werkzaamheden.

Jammer, want de basisschoolkinderen kunnen zich zo veel beter concentreren in demiddaglessen als ze een ontspannen en goed begeleide lunchpauze hebben genoten.

Laat ook de vrijwilligers van de TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) KAMPIOENEN NIET IN DE KOU STAAN.

Daarom ondersteun ik dit initiatief. “Meer waardering voor de vrijwilligers en minder onnodige regels.” Dit initiatief juich ik, de vrijwilligers en de kinderen toe!!

Iris Nouwen
Adminiris Dienstverlening
TSO specialist- advies en scholing

One Comment

  • Jannie van Tienen

    Goed verwoord, mee eens!

Plaats een reactie