CDA-voorstel gratis VOG aangenomen

Tijdens de laatste stemming van de Tweede Kamer voor de verkiezingen heeft een meerderheid ingestemd met het CDA-voorstel om het Kabinet te laten onderzoeken hoe vrijwilligers die met mensen in een afhankelijkheidssituatie werken, zoals kwetsbare ouderen, gratis een VOG ter beschikking gesteld kan worden. Kamerlid Hanke Bruins Slot: het is ontzettend goed dat de Tweede Kamer nu op voorstel van het CDA de volgende stap heeft gezet in het veiliger maken van de leefomgeving van bijvoorbeeld kwetsbare ouderen, gehandicapten en kinderen.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die een vereniging kan nemen om de kans op grensoverschrijdend gedrag of andere misstanden binnen de club te verkleinen. Zo
geeft het meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de vereniging kunnen uitoefenen.

Er zijn echter aan de VOG wel kosten verbonden, die voor veel vrijwilligersorganisaties niet zomaar op te brengen zijn. Daarom komen sinds 2012 vrijwilligers die met minderjarigen of met mensen met een verstandelijke beperking werken in aanmerking voor een gratis VOG. Hiermee zijn echter lang niet alle vrijwilligersorganisaties geholpen.
Er worden nog steeds knellende voorwaarden gesteld: de organisatie waar de vrijwilliger actief is moet een rechtspersoon zijn, geen winstoogmerk hebben en minimaal 70% van de werkzaamheden moet door vrijwilligerswerk worden uitgevoerd. Het CDA wil dit veranderen en heeft dit punt opgenomen in haar initiatiefnota ‘vrijwilligers zijn kampioenen’.

Plaats een reactie