Getrainde vrijwilligers onmisbaar bij preventie

Vrijwilligerswerk wordt niet snel in verband gebracht met termen als rendement en preventie. Op de een of andere manier lijken de wereld van de vrijwilliger en deze meer economische benadering elkaar te bijten. Toch vind ik het van belang om aandacht te vragen voor dit aspect. Vrijwilligerswerk is niet alleen leuk en fijn vanuit het oogpunt van betrokkenheid, het heeft ook een enorme toegevoegde waarde binnen het sociaal domein in termen van preventie.

Een goed getrainde vrijwilliger kan bewerkstelligen dat een kwetsbaar persoon langer zelfstandig thuis kan blijven wonen. Buddy Netwerk kent voorbeelden van vrijwilligers die het sociaal netwerk van een cliënt weten uit te breiden. Vrijwilligers die de cliënt stimuleren om weer naar buiten te gaan en hier in een beginfase onmisbaar zijn voor de nodige steun en het opbouwen van vertrouwen. Vrijwilligers die een cliënt toe leiden naar een buurtactiviteit of hobby. En vrijwilligers die respijt bieden voor de mantelzorger, waardoor deze even op adem kan komen. Allemaal aspecten die bijdragen aan zelfredzaamheid, langer thuis kunnen blijven wonen en een hogere kwaliteit van leven.

In 2015 liet Buddy Netwerk een onderzoek uitvoeren naar het economisch rendement van de inzet van een buddy. In dit onderzoek gaven verwijzers als huisartsen, wijkverpleegkundigen en casemanagers vanuit eigen ervaring aan welke winst zij zagen. Zij merkten bijvoorbeeld op dat zij minder huisbezoeken nodig waren bij aanwezigheid van een buddy in het cliëntsysteem, dat zij cliënten tegenkwamen die door de buddy meer plezier kregen in het avondeten en daardoor weer op gewicht kwamen, dat cliënten met hulp van de buddy hun medicatie beter innamen, en dat de buddy een enorm rustpunt kan zijn voor de mantelzorger.
Dergelijke voorbeelden maken de inzet van een vrijwilliger niet alleen fijn, maar ook onmisbaar. Een vrijwilliger maakt in veel situaties het verschil. Om dit verschil te kunnen maken is goede opleiding en binding van vrijwilligers noodzakelijk. Kwalitatief hoogwaardig vrijwilligerswerk is niet gratis.

De invalshoek van het rendement staat vaak nog niet op het netvlies van gemeenten en zorgverzekeraars. Buddy Netwerk gaat vanaf 2017 starten met het meten van het effect van de inzet van haar vrijwilligers. Hopelijk gaat dit leiden tot meer zichtbaarheid van de positieve effecten die de informele zorg kan hebben in het sociaal domein. Het wordt tijd dat het georganiseerde vrijwilligerswerk meer op waarde wordt geschat.

Lisette van den Heuvel
Directeur/Bestuurder Stichting Buddy Netwerk

Plaats een reactie