Elke motor heeft brandstof nodig

Elke motor heeft brandstof nodig. Dat is ook de motivatie van veel vrijwilligers die zich inzetten op allerlei fronten, zoals wij ons inzetten voor de Stichting Jeugdsportfonds Aalsmeer. En natuurlijk zijn hier nog heel veel meer vrijwilligers bij betrokken die zich, ieder op hun eigen terrein, geweldig voor inzetten.

Waarom het Jeugdsportfonds? Dat komt omdat we trots zijn dat het Jeugdsportfonds landelijk is ontstaan door een Amsterdams CDA-er die ons de nodige inspiratie gaf. De uitspraken van staatsecretaris Clémence Ross, CDA, gaf ook een grote stimulans!

Met sport sta je niet aan de zijlijn van de maatschappij. Via haar sportnota: ‘Tijd voor sport: bewegen, meedoen en presteren‘ kwam er extra geld voor het armoedebeleid, waardoor aan de doelstelling van het Jeugdsportfonds, dat ‘elk kind moet kunnen sporten‘, kon worden voldaan.

Middels een aanvraag vanuit onze lokale stichting om ons te steunen vanuit het armoedebeleid, werd bij de burgerlijke gemeente een aanvraag ingediend. Naast de subsidie van de gemeente uit het armoedebeleid werven wij ook gelden bij allerlei sponsoren / privépersonen om daarmee alle kinderen te laten sporten. Sponsoren werven is niet altijd de leukste klus, maar de vreugde en het sportplezier die kinderen uitstralen omdat zij deel kunnen nemen aan sportieve activiteiten maakt je inzet als vrijwilliger zo mooi!

Reacties van kinderen, zoals: ‘Ik vind voetballen erg leuk omdat ik mijn energie kwijt kan op de bal‘ òf ‘Ik ben blij, net zoals mijn ouders, dat ik kan blijven zwemmen en hoop nog eens de top te halen.

Voor alle vrijwilligers hebben we wel een waarschuwing. Als je als vrijwilliger aan de slag gaat, waar je veel vreugde uit kunt halen, kom je ook weleens negatieve zaken tegen. Laat je dan niet uit het veld slaan en vergeet dat snel!

Laat het positivisme de boventoon voeren. Je hoort in de wandelgangen vaak de opmerking: ‘vrijwilligers zijn het cement van de samenleving’. Als ze er niet zijn ontstaan er op veel plaatsen problemen, maar dat houdt voor vrijwilligers ook in, dat je je moet realiseren dat het niet vrijblijvend is, want er wordt op je gerekend. Toch zouden wij het niet willen missen.

Arie de Vos, secretaris en Cees Wijnen, adviseur van de Stichting Jeugdsportfonds Aalsmeer

Plaats een reactie