Vrijwilligers zijn kampioenen

Maandag is in de Tweede Kamer de initiatiefnota van kamerlid Hanke Bruins Slot (CDA) behandeld. De nota ‘Vrijwilligers zijn kampioenen’ richt zich op de ruim 4,5 miljoen vrijwilligers die Nederland rijk is. Zij zijn actief op scholen, buurthuizen, sportverenigingen en in de zorg.

Deze vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de samenleving, maar worden volgens Bruins Slot nog te vaak tegengewerkt door onnodige regels. Een voorbeeld van deze doorgeslagen regelgeving is het feit dat vrijwilligers niet langer met ouderen mogen wandelen, omdat ze niet de juiste cursussen hebben gedaan. Hanke Bruins Slot: ‘Deze nota draagt oplossingen aan om de regeldruk te verminderen en extra waardering te creëren voor vrijwilligers. Vrijwilligers zijn immers de kampioenen van Nederland’.

De nota richt zich verder op het mogelijk maken van een hogere onkostenvergoeding per uur. Een verhoging van de uurvergoeding zorgt dat er geen onnodige financiële drempel bestaat om vrijwilligerswerk te kunnen doen. Ook stelt Bruins Slot dat er onderzoek moet worden gedaan naar de mogelijkheid om de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kosteloos te maken voor alle vrijwilligers die met minderjarigen werken. Daarnaast moet de politiek er werk van maken om bedrijven een actievere bijdrage aan de samenleving te laten leveren door werkgevers en werknemers het voordeel in te laten zien van vrijwilligerswerk.

Er was van alle politieke partijen veel steun voor de initiatiefnota. Staatssecretaris van Rijn reageerde positief en stelde dat de nota van het CDA van belang is om de komende jaren het aantal vrijwilligers in Nederland te behouden.

De initiatiefnota is tot stand gekomen met behulp van de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV), NOC*NSF en Scouting Nederland.

Plaats een reactie