Vrijwilligers zijn de kampioenen van Nederland! De vrijwillige inzet van de miljoenen vrijwilligers in onze samenleving is van groot belang. Sportverenigingen, culturele en maatschappelijke organisaties, maar ook scholen en kleinschalige initiatieven zouden vaak niet mogelijk zijn zonder deze vrijwillige inzet. Dit zorgt voor een sterke samenleving die weerbaar is. Iedereen heeft een taak. Het draait niet om wat je van de overheid ontvangt, maar wat je aan de samenleving bijdraagt. Het CDA zet zich in voor minder onnodige regels en meer waardering voor vrijwilligers.

Plaats een reactie